Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

darshan
3666 e18b 500
Dwudziesty pierwszy wiek może już kupować alkohol.
Reposted fromtfu tfu viaraczkowski raczkowski

December 19 2017

darshan
darshan
0130 a7d6
Reposted frommartynkowa martynkowa viamilou- milou-
darshan
9704 e357
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viamilou- milou-
darshan
0338 16fb 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaraczkowski raczkowski
darshan
1631 1c92
Reposted fromscorpix scorpix viasiostsenica siostsenica
darshan
Reposted fromFlau Flau viasiostsenica siostsenica
darshan

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viasiostsenica siostsenica
darshan
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viasiostsenica siostsenica
3559 8a9b

One, two, three, four, five, yes! 

For adorable animal gifs, there is our blog.

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viasiostsenica siostsenica
darshan
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viasiostsenica siostsenica
darshan
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viamonam monam
darshan
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viamonam monam
darshan
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viamonam monam
darshan
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamonam monam
2246 0540 500

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viaamania amania
darshan
7724 c09b 500
Reposted fromkurorori kurorori viaamania amania
darshan
Reposted fromFlau Flau viaamania amania
6765 23ba
darshan
2927 1e96 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaamania amania
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl