Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

darshan
1112 f2d4 500

May 17 2018

darshan
2445 f25f 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaberewere berewere
4321 4643 500

kazami395:

小さな宇宙

darshan
4722 50b3 500
Reposted fromstroschek stroschek viaberewere berewere
darshan
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaberewere berewere
0919 cc53 500
Reposted fromerial erial viaberewere berewere
darshan
Reposted fromFlau Flau viaberewere berewere
darshan
7202 e898
Reposted fromSchizoecke Schizoecke viaberewere berewere
darshan
7149 7a22 500
Reposted fromfungi fungi viasiostsenica siostsenica
darshan
darshan
darshan
0296 2d5d
Reposted fromtichga tichga viaberewere berewere
darshan
9980 6ef4 500
Reposted fromyikes yikes viaberewere berewere
darshan
9838 f8b8
Reposted fromsouvlaki souvlaki viaberewere berewere
darshan
Wiesz, córeczko, każdy ma prawo powiedzieć to, co myśli. I zwykle to nie będzie miało nic wspólnego z tobą. Im człowiek bardziej zakompleksiony, tym więcej w nim jakiegoś takiego jadu w stosunku do innych. (...) Jeśli ktoś celowo Cię rani, nie odpowiadaj, nie atakuj, nie mścij się. Zajmij się swoim życiem. 
— Gabriela Gargaś
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaberewere berewere
1422 662e
Reposted fromkniepuder kniepuder viaberewere berewere
darshan
4397 b82c 500
Ulotka Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt, Pińsk, 1933 r.
darshan
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości. 
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromlovvie lovvie viaberewere berewere
darshan
Reposted fromgruetze gruetze viaberewere berewere
darshan
Reposted fromgruetze gruetze viaberewere berewere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl