Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2016

darshan
0882 0a3e 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaamania amania
darshan
4667 e948 500
...sudety.
Reposted fromanobotakitak anobotakitak viaamania amania
darshan
0572 d5a5 500
Ulica w Kopenhadze, fot. Martin Fisch
Reposted fromtelewizja telewizja viamonam monam
darshan
Ile razy oferowaliśmy naszą miłość komuś, kto na to nie zasługuje. ile razy spotykaliśmy się z obojętnością i odrzuceniem, ale warto szukać i nigdy nie rezygnować z miłości, która sprawia, że żyjemy
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamonam monam
darshan
- Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Andrzej Sapkowski, "Krew elfów"
Reposted fromcudoku cudoku viamonam monam
darshan
0955 0d54
Reposted fromMonikanow29 Monikanow29 viamonam monam
darshan
1645 f0f7 500
Reposted fromoll oll viamonam monam
darshan
Reposted frompjoter pjoter viamonam monam
darshan

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.

— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej (24.02.1964 r.)
Reposted fromMissMurder MissMurder viamonam monam
darshan
1240 845e
Reposted fromAgape0289 Agape0289 viamonam monam
darshan
2258 d255 500
Reposted fromwieczerza wieczerza viamonam monam
darshan
1696 50ce
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viamonam monam
darshan
6032 feec
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamonam monam
darshan
grafika flowers, nature, and beautiful
Reposted fromweightless weightless viamonam monam
darshan
Nie mogę… Nie chcę wspominać. Byłam na wojnie trzy lata. Te trzy lata nie czułam się kobietą. Moje ciało zamarło. Nie miałam menstruacji, prawie żadnych kobiecych pragnień. A byłam ładna…
Kiedy mój przyszły mąż mi się oświadczył, to było już w Berlinie, przed Reichstagiem, powiedział: »Wojna się skończyła. My żyjemy. Mieliśmy szczęście. Wyjdź za mnie«. Chciało mi się wtedy płakać. Krzyczeć. Uderzyć go! Jak to – wyjść za niego? Teraz? Wśród tego wszystkiego – za mąż? W otoczeniu czarnej sadzy i czarnych cegieł… Popatrz lepiej na mnie… Popatrz, jaka jestem! Najpierw zrób ze mnie kobietę: przynieś kwiaty, zalecaj się do mnie, mów piękne słowa. Ja tak tego pragnę! Tak na to czekam!
Omal go nie uderzyłam… Chciałam uderzyć… Miał opalony, czerwony policzek. No i widzę wtedy, że wszystko zrozumiał; łzy mu spływają po tym policzku. Po jeszcze świeżych bliznach… A ja sama nie wierzę temu, co mówię: »Dobrze, wyjdę za ciebie«.
— Swietłana Aleksijewicz, "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety", 2010
Reposted from1923 1923 viamonam monam
darshan
4912 5864
Reposted fromrmjc rmjc viamonam monam
darshan
Jeśli zechcesz wrócić - wracaj
Jeśli odejść - idź
To nieważne z kim
I wszystko jedno gdzie
Już na zawsze tamto będzie
W sercach nam się tlić
Jak neonowy szyld
"Gdzie jesteś?"
— Stanisław Staszewski
Reposted fromkotdziwok kotdziwok viamonam monam
darshan
herbaty
Reposted fromVillentretenmerth Villentretenmerth viamonam monam
darshan
"CZASAMI ORGANIZOWAŁEM COŚ, TYLKO PO TO, ŻEBY MÓC DO TEGO ZROBIĆ PLAKAT"
Reposted fromroxanne roxanne viamonam monam
darshan
4593 0178 500
Words to live by
Reposted fromsl420 sl420 viamonam monam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl